دوره مکالمه 2 زبان انگلیسی – Speaking Course 2

 این دوره آموزش ویدئویی مکالمه برای متقاضیان سطوح مبتدی تا پیشرفته تدوین شده و کالوکیشن…