سرکار خانم استاد رشا پورعباسی یکی از نخبگان دانشگاهی درون کشور، دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. تدریس در دانشگاه، مترجمی، تدریس کلاس های مکالمه و کنکور تمامی مقاطع از سوابق درخشان ایشان می باشند. تخصص حرفه ای ایشان تحلیل گفتمان یا همان دیسکورس آنالیز است و به عنوان سوپروایزر دپارتمان زبان مشغول همکاری با مجموعه هایپریونی می باشند.